S firmou MG AUTODOPRAVA, s.r.o. spolupracujeme již řadu let. Naše spolupráce je založena na spolehlivosti a profesionalitě jak dispečerů, tak i vlastních řidičů. Díky tomu se nám daří plnit dohodnuté kontrakty bez větších potíží i v dobách současných, kdy díky přetlaku dříví je odbyt velmi obtížný či téměř nemožný.